Sa Pook na ito itinatag ng mga Manghihimagsik sa pamumuno in Heneral Emilio Aguinaldo ang Republika ng Biyak na Bato

Sa Pook na ito itinatag ng mga Manghihimagsik sa pamumuno in Heneral Emilio Aguinaldo ang Republika ng Biyak na Bato

Sa Pook na ito itinatag ng mga Manghihimagsik sa pamumuno in Heneral Emilio Aguinaldo ang Republika ng Biyak na Bato noong ika-31 ng Mayo, 1897. Ang Saligang-Batas ng Republika ay pinagtibay sa pook ding ito noong unang araw ng Nobyembre, 1897.