Ang Cebu Air, Inc. o Cebu Pacific Air, ay isang mababang presyong tagapaglipad sa himpapawid ng Pilipinas

Ang Cebu Air, Inc. o Cebu Pacific Air, ay isang mababang presyong tagapaglipad sa himpapawid ng Pilipinas

Ang Cebu Air, Inc. o Cebu Pacific Air, ay isang mababang presyong tagapaglipad sa himpapawid ng Pilipinas