Ang suman ay ang pinaghalong malagkit na bigas at gata ng buko na binabalot sa dahon ng saging o palma.

Ang suman ay ang pinaghalong malagkit na bigas at gata ng buko na binabalot sa dahon ng saging o palma.

Ang suman ay ang pinaghalong malagkit na bigas at gata ng buko na binabalot sa dahon ng saging o palma. Matapos balutin, niluluto ito sa pamamagitan ng pagpapasingaw.

Leave a Reply