Ang dinuguan o tinumis (Ingles: blood stew) ay isang lutuing Pilipino na yari sa dugo at laman ng baboy

Ang dinuguan o tinumis (Ingles: blood stew) ay isang lutuing Pilipino na yari sa dugo at laman ng baboy

Ang dinuguan o tinumis (Ingles: blood stew) ay isang lutuing Pilipino na yari sa dugo at laman ng baboy