Pahiyas Festival – Tyangge sa Lucban “Yaring Lucban,Galing Lucban”

Pahiyas Festival - Tyangge sa Lucban

Tyangge sa Lucban
“Yaring Lucban,Galing Lucban”
Pahiyas Festival, San Isidro Labrador