Ang Simbang Gabi ay isang kinaugaliang pagdaraos ng Santa Misa sa Pilipinas tuwing panahon ng Kapaskuhan.

Ang Simbang Gabi ay isang kinaugaliang pagdaraos ng Santa Misa sa Pilipinas tuwing panahon ng Kapaskuhan.

Ang Simbang Gabi ay isang kinaugaliang pagdaraos ng Santa Misa sa Pilipinas tuwing panahon ng Kapaskuhan.
Be Sociable, Share!
16. December 2008, 01:08 details & comments (0) Posted in: Christmas, Church and Cathedrals Tagged with: , The permalink address (URI) of this photo is: http://www.philippinesdailyphotos.com/2008/12/ang-simbang-gabi-ay-isang-kinaugaliang-pagdaraos-ng-santa-misa-sa-pilipinas-tuwing-panahon-ng-kapaskuhan/